Prečo odvetraná fasáda ?

Odvetrané fasády predstavujú najvhodnejšie riešenie pre fasády, nakoľko umožňujú splňiť architektonické a technické požiadavky architektov a investorov v každom klimatckom prostredí.
Vytvorenie odvetranej medzery medzi obkladom a stenou slúži na udržiavanie zdravej klímy v budove.

Odvetrané fasády pomáhajú kontrolovať vlhkosť v akomkoľvek podnebí.
odvetrana fasada PRINCIP
Bez ohľadu v akom klimatickom podnebí sa budova nachádza, vlhkosť je vždy problém a môže vážne ovplyvniť celkovú náročnosť budovy.
Odpoveďou je odvetraná fasáda, ktorá je navrhnutá tak, aby mohla dýchať.
Prenikanie dažďa je minimalizované a skondenzovaná voda je odvádzaná von ventilačnými vstupnými a výsturnými otvormi.
Vzduchová medzera má viacej funkcií. Vzduch v navrhnutej dutine prúdi v dôsledku rozdielov tlaku a teploty vzduchu po celej výške budovy.
V chladnom počasí para kondenzuje na zadnej časti obkladovej dosky a teplom počasí vzduch ochladzuje vnútorné vrstvy konštrukcie, čím znižuje nárok na chladiacu energiu.

Stena - izolovaná a suchá.
Odvetrané fasády majú medzeru medzi obkladom a vonkajšou stenou - ideálne miesto pre izolačné materiály.
Ďaždová voda a kondenzovaná voda sú odstraňované prirodzene cez vzduchovú medzeru a izolačný materiál zostáva v dobrom stave v priebehu celej životnosti budovi.

VÝHODY ODVETRANEJ FASÁDY

made by design centrum